Wat wordt bedoeld met re-integratie?

Een werknemer wordt door een werkgever betaald voor het verrichten van arbeid. Op het moment dat een werknemer zich ziek meldt, blijft de werkgever loon doorbetalen zonder dat er arbeid wordt verricht. Dan komt de vraag in beeld: wat is “ziek”? Daar hebben we allemaal wel een beeld bij. Maar arbeid technisch gezien ligt dat ingewikkelder. Bijvoorbeeld iemand die een enkel verstuikt. Als de werknemer thuis achter de computer kan werken is dat eigenlijk geen reden om zich ziek te melden. Maar als de werknemer in de bouw werkt, dan lukt het niet. Als de ziekmelding langer gaat duren, dan moeten zowel de werkgever als de werknemer, met ondersteuning van een bedrijfsarts, gaan kijken welke acties er ondernomen kunnen worden om weer terug aan het werk te kunnen. Dat terugkeren naar werk wordt re-integratie genoemd.

Wat is re-integratie 1e spoor?

Het beste scenario is altijd om na een ziekmelding terug te keren naar je eigen werk. Soms door met een paar uur per week te beginnen en langzaam weer op te bouwen naar het aantal uren van het contract. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Misschien moet het werk of de werkplek worden aangepast. Of misschien is er een interventie (zoals bijvoorbeeld coaching) nodig om weer terug te kunnen keren. Of misschien is het beter om naar een hele andere functie te kijken binnen het bedrijf. Dit proces wordt re-integratie 1e spoor genoemd.

Wat is re-integratie 2e spoor?

Bij een ziekmelding die langer dan 1 jaar duurt, wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Deze gaat beoordelen of volledige terugkeer in het eigen werk of bij de eigen werkgever binnen afzienbare tijd te verwachten valt. Als dat niet zo is zal de arbeidsdeskundige een 2e spoor re-integratietraject adviseren. De werknemer moet dan gaan onderzoeken of hij werk kan doen met de huidige belastbaarheid bij een andere werkgever.

Wat is re-integratie 3e spoor?

Een werkgever kan zich verzekeren voor het ziekteverzuim van de werknemers. Dit kan via het UWV of via een andere verzekeraar. Na 2 jaar ziekte mag een werkgever een werknemer ontslaan. In het geval van verzekering bij het UWV, neemt het UWV de re-integratieverplichting van de werkgever over. Het UWV kan de werknemer ondersteunen bij de re-integratie met verschillende trajecten zoals bijvoorbeeld een werk-fit of naar-werk traject. Als de werkgever elders is verzekerd, neemt de verzekeraar de re-integratieverplichting over. Deze re-integratie wordt 3e spoor genoemd.

CCCworks:

CCCworks heeft veel ervaring in het begeleiden van alle soorten re-integratie. Door te kijken naar wat er wel kan in plaats van wat er niet (meer) kan, krijgt een werknemer weer zicht op kansen en mogelijkheden. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.