CCCworks: coaching in carrière en competenties... it works!

  06-34796242       info@cccworks.nl

Beoordelen of Ontwikkelen?

Wat vind JIJ als ondernemer belangrijk? Wil jij je medewerkers beoordelen? Ontwikkelen? Of allebei? 

Wat je ook doet... Het gaat pas werken als je weet waar je mee bezig bent en waarom. 


Stappenplan

 voor het  opzetten van een gesprekscyclus voor je personeel.

1. Functieprofiel
Voordat je een medewerker kunt beoordelen op het functioneren, moet je wel met elkaar hebben afgesproken wat je verwachtingen zijn. Als je een bouwvakker aanneemt voor een secretaresse functie, moet je niet gek staan te kijken als de manier van telefoon opnemen anders is dan dat je misschien in je hoofd had. Zorg dus voor een duidelijk functieprofiel waarin staat wat je van je medewerker verwacht.

2. Informatie verzamelen
Als je het functioneren gaat bespreken of beoordelen, is het belangrijk dat je goede en concrete voorbeelden hebt van het gedrag dat je gaat bespreken. Je medewerker beoordeel je niet op de persoon.... maar op het gedrag. Dus bijvoorbeeld: Niet "je bent lui", maar "je doet 2 dossiers per dag afhandelen, terwijl ik verwacht dat je er 3 doet". Een goede methode om informatie te verzamelen is de zogenaamde 360 graden feedback.

3. Functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek
Als je kiest om je medewerkers te beoordelen, dan horen daar automatisch meerdere gesprekken bij. Het is namelijk gebruikelijk om een medewerker de kans te geven om zijn functioneren te verbeteren. Daarom hou je eerst een functioneringsgesprek en na een afgesproken tijd pas een beoordelingsgesprek. In het functioneringsgesprek maak je afspraken over verbeterpunten en die leg je vast. Zo kan je in een volgend gesprek op de afspraken terugkomen. 

4. Persoonlijk ontwikkelplan
De medewerker maakt een ontwikkelplan. Hierin worden de doelstellingen van het vorige jaar geevalueerd en worden nieuwe doelstellingen gemaakt voor het komende jaar. De doelstellingen moeten SMART worden geformuleerd en gaan over ONTWIKKELING

5. Ontwikkelgesprek
Het ontwikkelgesprek volgt op het maken van een persoonlijk ontwikkelplan. Je neemt samen met de medewerker het plan door en maakt afspraken over het bereiken van de SMART doelen. 

6. Vastleggen
Je kunt ontwikkeling alleen meten als je de afspraken goed hebt vastgelegd. Dat kan op veel verschillende manieren. Belangrijk is dat zowel jij als de medewerker de uiteindelijke vastlegging accepteren.

SMART

S = specifiek
M = meetbaar
A = acceptabel
R = realistisch
T = tijdsgebonden

Wat doet CCCworks?

- Sjablonen ter beschikking stellen
- Ondernemers coachen in het houden van dit soort
   gesprekken
- Medewerkers coachen bij het schrijven van een
   ontwikkelingsplan
- Een professioneel platform ter beschikking stellen
  waar de ontwikkeling in kan worden vastgelegd.
  (TMA)

ONTWIKKELING

persoonlijk
competentie gericht
taak gericht
functiegericht
carriere gericht